Aktualności | 2011-02-15
Program stypendialny dla studentów kierunków włókienniczych

Program stypendialny dla studentów kierunków włókienniczych

Zainteresowanie młodych ludzi kierunkiem włókiennictwo i pokrewnych nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, jest znikome. Stąd głównym celem programu jest przede wszystkim przekonać, że jest to kierunek przyszłościowy, i że warto go studiować. E-TEAM jest programem interdyscyplinarnym, kładącym nacisk na najnowocześniejsze technologie i innowacje w branży, a zajęcia są prowadzone przez najlepszych w branży specjalistów i wykładowców. Wykłady odbywają się w języku angielskim.

W projekcie biorą udział wszystkie wiodące uczelnie europejskie, posiadające w swojej ofercie kierunki włókiennicze. Program trwa 1,5 roku. Studenci każdy z trzech semestrów (od 4 do 6 miesięcy) spędzają na innej uczelni. Ostatni semestr jest przeznaczony na napisanie pracy magisterskiej. W programie biorą udział uczelnie m.in. z Gandawy, Tampere, Aachen, Istambułu, czy Manchesteru, a nawet Uniwersytet Stanowy Karoliny Północnej. Z polskiej strony w projekcie uczestniczy Politechnika Łódzka.

Na podstawie: Melliand International 5-6/2010