Aktualności | 2011-02-14
2011 rok - Rokiem Chemii

2011 rok - Rokiem Chemii

Koordynatorem obchodów IYC'2011 oraz MCS-100 w Polsce jest Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk, z którym blisko współpracuje Polskie Towarzystwo Chemiczne i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Przewodniczącym Komitetu Honorowego jest Profesor Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.