Aktualności | 2011-02-10
Podpisano kolejne umowy w ramach POIiŚ

Podpisano kolejne umowy w ramach POIiŚ

Łączna wartość tych dwóch projektów to 5 856 mln zł (w tym projekt drogowy – 1 183,8 mln zł, projekt kolejowy – 4 672 mln zł), zaś łączna wartość dofinansowania z UE to prawie 3 080 mln zł (w tym dla projektu drogowego – 898,9 mln zł, a dla projektu kolejowego – 2 181 mln zł).

Projekt budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) – Syców obejmuje nowe połączenie drogowe na odcinku Wrocław (Psie Pole) – węzeł „Dąbrowa” oraz od węzła „Cieśle” do węzła „Syców-Zachód”, a także dobudowę drugiej jezdni do istniejącej obwodnicy Sycowa (do węzła „Syców Wschód”). Długość projektowanego odcinka drogi ekspresowej wynosi 47,2 km, łącznie z istniejącą obwodnicą Oleśnicy długość całego ciągu ekspresowego wyniesie 54,4 km.

Natomiast przebudowa linii kolejowej między Krakowem a Rzeszowem to jeden z największych projektów infrastrukturalnych realizowanych w kraju. Razem z budowaną równolegle autostradą A4 przyczyni się do rozwoju infrastrukturalnego Polski południowo-zachodniej.

Do tej pory udało się podpisać sto umów o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych. Wartość dofinansowania z UE na ich realizację to 39,4 mld zł. Całkowita wartość umów zawartych do tej pory z wykonawcami to 67 mld zł brutto.

Dzięki podpisanym dziś umowom przekroczyliśmy półmetek, czyli 50% wartości przewidzianej w Programie Operacyjnm Infrastruktura i Środowisko na projekty infrastrukturalne – powiedział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Jak dodała podsekretarz stanu w MI Patrycja Wolińska-Bartkiewicz: podpisana setna umowa obejmuje bardzo ważny projekt kolejowy, największy pod względem wartości spośród projektów kolejowych, a czwarty ze wszystkich projektów infrastrukturalnych.

W podpisaniu uczestniczyli Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, podsekretarze stanu w MI: Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Radosław Stępień, Andrzej Massel oraz Zbigniew Rynasiewicz, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury. Obecna była również dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Anna Siejda oraz przedstawiciele beneficjentów – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i PKP Polskich Linii Kolejowych, którzy podpisywali umowy.