Aktualności | 2011-02-09
Wysokie licencje na zboże

Wysokie licencje na zboże

W bieżącym sezonie odnotowuje się również wysoki unijny wywóz jęczmienia. Przekroczył on ponad 3 mln ton, wobec 445 tys. ton w tym samym okresie sezon wcześniej.

W tym tygodniu Komisja wydała zezwolenia na przywóz 220 tys. ton kukurydzy i 23 tys. ton pszenicy miękkiej. W sumie od początku sezonu unijny import zbóż wyniósł 6,8 mln ton, tj. o 17 % więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. („Farmer”, 7.02.20110)

Redakcja „Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego”