Aktualności | 2011-02-08
Protest przed ambasadą Francji pracowników zakładów z Grupy Belwedere

Protest przed ambasadą  Francji pracowników zakładów z Grupy Belwedere

Protestujący wręczą petycję na ręce ambasadora Francji, która wyraża protest przeciwko „niejasnym zachowaniom", do których dochodzi w Trybunale Handlowym w Dijon.

Od 2009 r. Grupa Belvedere, prowadzi walkę z kilkoma podmiotami, które chcą przejąć Grupę. Według przedstawicieli firmy stawką jest trwanie całej Grupy Belvedere, w tym polskich spółek, które bezpośrednio zatrudniają 2 tys. osób (na świecie pracuje 4 tys.).

Protest powtórzy się kolejnego dnia, tj. w czwartek w godz. 10-16.