Aktualności | 2011-02-07
Podpisanie umów na wykonanie lotniczego skaningu laserowego

Podpisanie umów na wykonanie lotniczego skaningu laserowego

Zadanie wyłonionych w postępowaniu przetargowym konsorcjów polega na wykonaniu lotniczego skaningu laserowego oraz opracowaniu i dostarczeniu do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii produktów pochodnych czyli chmury punktów laserowych, numerycznego modelu terenu w formacie GRID, numerycznego modelu pokrycia terenu w formacie GRID i lotniczych zdjęć barwnych.

Skaning wykonywany będzie na terenie wszystkich województw, na łącznej powierzchni blisko 200 000 km2. W pierwszej kolejności opracowane zostaną obszary „Nysy Kłodzkiej” i „Warty”. Prace wykonywane będą przez:

• Konsorcjum: TMCE Sp. z o.o. BSF Swissphoto GmbH NTT System S.A. na części obszaru województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego;
• Konsorcjum: OPGK Olsztyn, Estereofoto-Geoenngenharia S.A. na części obszaru województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko pomorskiego;
• Konsorcjum: Geopolis Sp. z o.o., Kucera International INC na części obszaru województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego;
• Konsorcjum: Eurosystem S.A., Fugro Aerial Mapping BV na części obszaru województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego;
• Konsorcjum: MGGP S.A., Geoin d.o.o. na części obszaru województw: wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego;
• MGGP Aero Sp. z o.o na części obszaru województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, opolskiego.

Projekt „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” jest prowadzony w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt realizuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Instytutem Łączności oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej.

Budowa systemu informatycznego osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zagrożeń naturalnych, technologicznych i synergicznych. W szczególności elementy systemu służące wspomaganiu zarządzania ryzykiem powodziowym mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zjawiska powodzi w Polsce, poprzez wyselekcjonowanie obszarów zagrożonych powodzią i ograniczaniu ekspansji gospodarczej na tych obszarach.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/podpisanie-umow-na-wykonanie-lotniczego-skaningu-laserowego