Aktualności | 2011-02-04
M. Woszczyk, URE: zmiany w cenach ciepła, prąd bez zmian

M. Woszczyk, URE: zmiany w cenach ciepła, prąd bez zmian

Zmianie ulegną natomiast ceny ciepła. Jak informuje Marek Woszczyk, obecnie URE prowadzi weryfikację taryf dla firm produkujących ciepło z gazu. To efekt decyzji Prezesa URE z 16 grudnia 2010 r., w której zatwierdził korektę taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), w wyniku której średnia cena paliw gazowych została obniżona o 3,2 proc. Taryfa obowiązuje od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. PGNiG musi wystąpić do URE o przedłużenie obowiązującej taryfy lub jej zmianę. Marek Woszczyk mówi, że nie widzi powodów do zwiększania cen w taryfie gazowej dla PGNiG.

- Część taryf dla ciepła została już zatwierdzona z obniżkami ok. 1-2 proc., nad pozostałymi taryfami prace trwają i zakończą się podobnym wynikiem, z 1-2 proc. obniżki - dodaje Marek Woszczyk.

Taryfy dla ciepła są zatwierdzane na okres nie krótszy niż rok.

źródło:wnp