Aktualności | 2011-02-03
ABM Solid wybuduje zakład utylizacji odpadów za 26,1 mln zł

ABM Solid wybuduje zakład utylizacji odpadów za 26,1 mln zł

Zgodnie z umową podpisaną przez ABM Solid z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo z siedzibą w Giżycku wybudowane zostaną obiekty zakładu oraz dostarczone wyposażenie, w tym linie technologiczne do sortowania. Po zakończeniu prac możliwie będzie sortowanie szkła i złomu, rozbiórka odpadów wielkogabarytowych, prasowanie odpadów metalowych, składowanie ich, a następnie przekazywanie do przetworzenia. Przewiduje się także budowę magazynu na odpady niebezpieczne. Dodatkowo ABM Solid wykona m.in. drogi i place, instalacje wewnętrzne, kwatery składowania, przyłącza, sieć kanalizacji deszczowej, stację transformatorową i ogrodzenie. Łączna powierzchnia użytkowa planowanych obiektów to ok. 4,7 tys. m2, a kubatura 57 tys. m3.

- Podpisana umowa potwierdza pozycję ABM Solid w segmencie budownictwa ochrony środowiska. Obserwujemy, że strategia rozwoju geograficznego Grupy przynosi pierwsze rezultaty – mówi Marek Pawlik, prezes ABM Solid. Zakład w Spytkowie wyposażony zostanie w najnowocześniejsze technologie i rozwiązania, które pozwolą na znaczne zmniejszenie ilości składowanych odpadów. Dzięki niemu możliwa będzie ochrona malowniczej mazurskiej przyrody, aby pozostała atrakcja także dla następnych pokoleń – dodaje prezes ABM Solid.

Budowa realizowana jest w ramach projektu „Regionalny system gospodarki odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”. Jest on w 50% dofinansowany przez fundusze Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego. Z zakładu korzystać będzie kilkanaście gmin regionu Wielkich Jezior Mazurskich i północnych Mazur, łącznie ponad 100 tys. mieszkańców. Zakłada się, że zakład przyjmował będzie ponad 40 tys. ton odpadów rocznie.

Portfel zleceń Grupy ABM Solid na rok 2011 to już 395 mln zł w porównaniu z 272 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku. Grupa prowadzi obecnie 55 projektów i uczestniczy w przetargach na łączną kwotę blisko miliarda zł.