Aktualności | 2011-02-02
Wyróżnienie dla promotorów i wykładowców bhp

Wyróżnienie dla promotorów i wykładowców bhp

Kandydatury należy zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2011 r. pod adresem redakcji.

W dwóch pierwszych kategoriach kandydatów mogą zgłaszać okręgowi inspektorzy pracy lub oddziały stowarzyszeń, związki zawodowe i inne organizacje zrzeszające specjalistów bhp (kryteria zgłoszenia poniżej). Kandydatury mogą nadsyłać także czytelnicy niezrzeszeni (redakcja zastrzega sobie jednak prawo weryfikacji tych kandydatur).

Opis osiągnięć promotorów działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników powinien zawierać m.in. informacje:

– o obszarze działania (teren zakładu pracy, innych zakładów, gminy, powiatu czy województwa itp.),
– o formach pracy, np.: konkursy i olimpiady bhp – zakładowe, międzyzakładowe, szkolne, wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych, organizowanie i propagowanie różnych form doskonalenia w zakresie bhp, motywowanie pracodawcy do wprowadzania nowatorskich rozwiązań poprawiających stan bhp, aktywny udział w konferencjach, seminariach i targach, działalność w organizacjach i stowarzyszeniach zrzeszających służbę bhp, działalność publicystyczna (publikacje, tworzenie stron internetowych, opinie, recenzje, udział w programach radiowych, TV i inne, dotyczące problematyki bhp), o wyróżnieniach za osiągnięcia w zakresie bhp (dyplomy, nagrody, odznaczenia).

Opis osiągnięć wykładowców w dziedzinie bhp i ergonomii powinien zawierać m.in. informacje:

– o obszarze działalności kandydata,
– o poziomie fachowej wiedzy oraz umiejętnościach organizatorskich i dydaktycznych,
– o sposobie prowadzenia zajęć, który spotyka się z zainteresowaniem uczniów (słuchaczy),
– o stosowaniu metod aktywizujących, właściwym wykorzystaniu środków dydaktycznych, a także powinien uwzględniać: wysoką ocenę ze strony uczniów (słuchaczy), pozytywną opinię przełożonych, wyróżniającą ocenę pracy (dotyczy nauczycieli), dotychczasowe wyróżnienia za osiągnięcia w zakresie bhp (dyplomy, nagrody, odznaczenia).

W kategorii – autor najlepszego artykułu bądź cyklu artykułów na łamach ATESTU w 2010 roku – kandydatów zgłasza redakcja.

Wniosek o wyróżnienie ZŁOTE SZELKI powinien także zawierać: dane osobowe kandydata, dane o miejscu jego pracy (działalności) oraz zdjęcie.

Kandydaci do wyróżnienia, którzy nie otrzymali go w danym roku automatycznie zostają nominowani do ZŁOTYCH SZELEK raz jeszcze w roku następnym.

Więcej informacji:
www.atest.com.pl