Aktualności | 2011-02-02
Konferencja "Szkolnictwo zawodowe w Polsce - organizatorzy i beneficjenci"

Konferencja "Szkolnictwo zawodowe w Polsce - organizatorzy i beneficjenci"

Konferencja odbędzie się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Gospodarki. Patronat medialny sprawują - Perspektywy i Przegląd Techniczny. Udział w konferencji zapowiedziało ponad 130 osób. Wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, m.in. wiceminister Lilla Jaroń i Zbigniew Włodkowski; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wiceminister Zbigniew Marciniak oraz przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Ośrodków Doskonalenia Zawodowego, Urzędu Patentowego, Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Kuratoriów Oświaty, Instytutu Badań Edukacyjnych, a także nauczyciele szkół zawodowych oraz członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT i inni.

Janusz M, Kowalski
FSNT-NOT
tel. 602 798 813