Aktualności | 2011-01-28
Trzy odsłony kampanii KUPS "5 porcji warzyw, owoców lub soku"

Trzy odsłony kampanii KUPS "5 porcji warzyw, owoców lub soku"

W październiku u.br. KUPS zakończył kampanię „5 porcji warzyw, owoców lub soku” skierowaną do konsumentów, jak i wspierającą polskich producentów oraz przetwórców owoców i warzyw. Celem kampanii było przede wszystkim zwiększenie ilości spożywanych owoców i warzyw oraz wypijanych soków, w zalecanych przez lekarzy 5-ciu porcjach dziennie. Kampania dofinansowana była przez UE w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej, przez firmy Tymbark oraz Coca-Cola i Tetra Pak.

Program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” cieszył się dużą popularnością i przyniósł bardzo zadowalające, wymierne efekty. Badania przeprowadzone przez IQS & QUANT Group, jako efekt realizacji kampanii wskazują wzrost świadomości Polek w kwestii zaleceń spożywania warzyw i owoców oraz picia soków. Głównym efektem kampanii jest deklarowany wzrost częstości spożywania warzyw wśród matek i dzieci oraz wskazywanie na konieczność spożywania dziennie większej ilości zalecanych porcji. Do sukcesów kampanii zaliczyć należy także wzrost świadomości matek w kwestii możliwości zastępowania porcji surowych warzyw i owoców np. sokiem.

Obserwuje się również rynkowe efekty kampanii. Dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wskazują na wzrost spożycia owoców i soków w okresie trwania kampanii. W Polskich gospodarstwach domowych (wg badań budżetów rodzinnych) łączne spożycie owoców i ich przetworów w 2009 r. (mimo spadku zbiorów) było wyższe w porównaniu z 2008 r. o 5,0% i wyniosło 45,2 kg na osobę. Wartość polskiego rynku owoców, warzyw i ich przetworów (bez soków) wzrosła z roku 2008 na 2009 o około 500 mln zł. Pijemy też coraz więcej soków i nektarów – w 2009 roku ich spożycie wzrosło w Polsce o 3,6% (czyli o około 50 mln zł) i byliśmy jednym z nielicznych krajów europejskich, w których został odnotowany wzrost spożycia.

Stowarzyszenie KUPS prokonsumenckie inicjatywy będzie zawsze stawiać na pierwszym miejscu. Dlatego wciąż podejmuje wysiłki celem kontynuowania i poszerzania prowadzonej działalności promocyjno-informacyjnej. W chwili obecnej już opracowano projekt drugiej, 3-letniej edycji programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Wniosek będzie podlegał ocenie i weryfikacji ARR i KE. Stowarzyszenie KUPS liczy, że ze względu na swój prospołeczny, prozdrowotny charakter oraz zainteresowanie i poparcie, jakie zdobywa sobie wśród Polaków, kampania uzyska unijne wsparcie finansowe i będzie kontynuowana w kolejnych latach. Opinię tę podziela Komisja Zarządzająca Funduszem Promocji Owoców i Warzyw, która doceniając wagę kampanii zarówno pod względem pozytywnego wpływu na konsumentów, jak i ważnej roli w promocji rodzimego przemysłu owocowo-warzywnego podjęła decyzję o dofinansowaniu z budżetu Funduszu. Kolejna edycja programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku” będzie projektem 3-letnim, o budżecie około 4mln euro netto. Obejmie szeroki zakres działań: reklamy w mediach, PR, BTL, działania w Internecie. Realizowana będzie równolegle w Polsce i w Rumunii.