Aktualności | 2011-01-27
Za zanieczyszczanie wody i powietrza do więzienia

Za zanieczyszczanie wody i powietrza do więzienia

Proponuje się, by do ośmiu lat więzienia groziło przedsiębiorcom, którzy w związku z działalnością kierowanego przez nich zakładu zanieczyszczają wodę i powietrze. Jeśli ich działania będą nieumyślne, mogą trafić za kratki na trzy lata. Dla tych, co naruszając zakazy obejmujące zwierzęta, rośliny i grzyby objęte ochroną gatunkową, wejdą w posiadanie okazów w liczbie większej niż nieznaczna, przewidziano od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Surowo karany będzie też handel okazami gatunku podlegającego ochronie (w liczbie większej niż nieznaczna) – do pięciu lat więzienia.

Najwyższe kary (do 12 lat) przewidziano dla tych, którzy doprowadzą do śmierci człowieka wskutek zanieczyszczenia wód, ziemi i powietrza szkodliwymi substancjami.

Do pięciu lat więzienia proponują autorzy za wyrób, przetwarzanie, transport i składowanie materiałów jądrowych w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka.

Autorzy są przekonani, że za sprawą surowych kar przepisy ochrony środowiska będą skuteczniejsze niż kary administracyjne.

Źródło: Rzeczpospolita