Aktualności | 2011-01-26
Dwa działania

Dwa działania

O pomoc na „Przywracanie Potencjału Produkcji” mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku powodzi lub osuwisk i ponieśli straty w produkcji oszacowane na co najmniej 30%, a w budynkach, maszynach, plantacjach wieloletnich lub zwierzętach nie mniejsze niż 10 tys. zł. Wsparcie można otrzymać na inwestycje, w których koszty kwalifikowane przekroczą 10 tys. zł. Maksymalna kwota pomocy to 300 tys. zł., ale nie więcej niż 130% wartości szkód. Małgorzata Niemiec ARiMR: W ramach tego działania istnieje możliwość ubieganie się o zaliczkę. W tym celu należy wypełnić odpowiednią część we wniosku o przyznanie pomocy. Przy czym warunkiem przyznania zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej.

Rolnicy, którzy zdecydują się skorzystać z pomocy mogą liczyć na zwrot 90% tzw. kosztów kwalifikowanych. Najprawdopodobniej w marcu ruszy kolejna już edycja wsparcia dla młodych rolników w ramach działania „Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom”. O 75 tys. zł. dotacji będą mogły ubiegać się osoby, które dopiero zamierzają przejąć gospodarstwa rolne. Wnioski będą też mogli złożyć ci, dla których zabrakło pieniędzy w ubiegłym roku.