Aktualności | 2011-01-21
Bezpłatny kurs ArcGIS Explorer Desktop

Bezpłatny kurs ArcGIS Explorer Desktop

- dostosować wygląd aplikacji,
- nawigować i przeglądać mapy,
- dodawać i edytować notatki na mapie,
- dodawać dane,
- pracować na warstwach,
- przeprowadzać proste analizy,
- dodawać narzędzia analityczne,
- przygotować i odtworzyć prezentację.

Do realizacji szkolenia potrzebne jest jedynie połączenie z Internetem. Osobom, które ukończą kurs przyznany zostanie imienny certyfikat.

Źródło: http://egis.esripolska.com.pl/egis/course/info.php?id=12