Aktualności | 2011-01-20
Podpisanie umowy na realizację TERYT2

Podpisanie umowy na realizację TERYT2

W ramach zamówienia zostaną pozyskane i zweryfikowane dane dotyczące granic: obrębów ewidencyjnych, jednostek ewidencyjnych, gmin, powiatów, województw i państwa. Zamówienie podzielone zostało na cztery części, z których każda wykonywana będzie w trzech etapach.

Na wykonanie prac, firmy wyłonione w przetargu mają 12 miesięcy. Zadanie będzie polegało na określeniu granic obrębów i jednostek ewidencyjnych, wyjaśnieniu ew. rozbieżności w przebiegu granic oraz zebraniu danych w odpowiednie struktury. Sposób realizacji będzie uzależniony od jakości danych źródłowych – przyjęto trzy możliwe warianty opracowania danych.

Wykonawcą I części jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” Sp. z o.o., które prace na obszarze województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego wykona za kwotę 7 215 031,20zł.

Dane na obszarze województw kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego zbierać będzie konsorcjum w składzie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Geobaza Spółka z o.o. (6 824 271,30zł). Za realizację trzeciej części zamówienia odpowiada konsorcjum: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Olsztyn, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku oraz InterTIM Pietrzak Ludmiła. Prace będą wykonywane na obszarze województw mazowieckiego i łódzkiego (8 856 510,70zł). Obszar województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego będzie miejscem prac Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Spółka z o.o. Część IV zamówienia zostanie wykonana za kwotę 7 285 264,16zł.

Projekt TERYT 2, zakłada budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego wraz z zebraniem w zdefiniowane struktury lub aktualizację danych o granicach i lokalizacjach adresów, zintegrowanego z systemem katastralnym, ewidencją miejscowości ulic i adresów oraz państwowym rejestrem nazw geograficznych i państwowym rejestrem granic, umożliwiającego prowadzenie i udostępnianie obywatelowi, przedsiębiorcy i administracji zharmonizowanych ze sobą baz danych przestrzennych określających granice jednostek podziałów terytorium. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/podpisanie-umowy-na-realizacje-teryt2