Aktualności | 2011-01-19
Farmy wiatrowe i lotniska przegrywają z Naturą 2000

Farmy wiatrowe i lotniska przegrywają z Naturą  2000

Inwestycje warte ok. 220 mln euro nie zostały jednak zrealizowane. Powodem jest oddziaływanie na tereny Natura 2000. Inwestycje warte ok. 220 mln euro nie zostały jednak zrealizowane. Powodem jest oddziaływanie na tereny Natura 2000.

Decyzję środowiskową dla farm zaskarżyła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która dba o to, by Komisja Europejska nie zarzuciła Polsce niszczenia obszarów Natura 2000. Z tego samego powodu w ubiegłym tygodniu GDOŚ nie dała zgody dla podlaskiego lotniska wojewódzkiego. Budowa portu w Sanikach 30 km od Białegostoku ma kosztować ponad 500 mln zł. W grudniu władze marszałkowskie podpisały umowę o jej dofinansowanie ze środków unijnych kwotą 246 mln zł. GDOŚ czeka jednak na nowy raport oddziaływania lotniska na obszary Natura 2000, co zabierze około roku.

Obszary Natura 2000 to tereny pod szczególnym nadzorem. Zajmują prawie 20 proc. terytorium Polski, ale np. aż 40 proc. województwa podlaskiego. W kraju na takich terenach powstają dziesiątki dużych inwestycji, ale o ocenie oddziaływania na środowisko inwestorzy muszą myśleć już na etapie przygotowania projektu. Najwięcej wniosków w sprawie inwestycji na terenach cennych przyrodniczo dotyczy budowy dróg i farm wiatrowych. W połowie ubiegłego roku dyrekcje ochrony środowiska prowadziły w kraju ok. 800 postępowań dotyczących elektrowni wiatrowych. Tylko w nielicznych przypadkach inwestorom odmawia się realizacji przedsięwzięcia.

Źródło: Rzeczpospolita