Aktualności | 2011-01-18
Polska Branża Chłodnicza i Krajowe Forum Chłodnictwa docenione w Europie

Polska Branża Chłodnicza i Krajowe Forum Chłodnictwa docenione w Europie

Udział KFCh w programie REAL-SKILLS-EUROPE umożliwi polskiej branży chłodnictwa dostęp do najnowszej wiedzy fachowej i pozyskanie najnowszych rozwiązań edukacyjnych (e-learning) , a jednocześnie umożliwi polskim inżynierom przekazanie posiadanej przez nich wiedzy w celu zapobieżenia niekorzystnym zmianom klimatycznym na świecie.

REAL-SKILLS-EUROPE będzie opierał się na osiągnięciach brytyjskiego programu redukcji wycieków czynników chłodniczych. Efektywna edukacja i szkolenia mogą przełożyć się na redukcję wycieków z instalacji o ponad 25%. Osiągnięcie podobnego poziomu w krajach partnerskich mogłoby w znacznym stopniu wpłynąć na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla a jednocześnie przełożyć się pozytywnie na efekt finansowy .

Działające instalacje chłodnicze odciskają swoje piętno na środowisku naturalnym poprzez ogromne zwiększanie efektu cieplarnianego w wyniku wycieków czynników chłodniczych. Obrazują to poniższe dane:

 

 

Segment rynku chłodnictwa

i klimatyzacji

GWP

(w mln ton ekwiwalentu CO2)

% wpływu globalnego ocieplenia związany z użytkowaniem energii

Bezpośrednie emisje HFC

Pośrednie emisje CO2

Suma GWP

Supermarkety

9.0

23.0

32.0

72%

Przenośne klimatyzatory

8.9

14.0

22.9

61%

Przemysł

3.4

25.0

28.4

88%

Klimatyzacja, systemy DX

2.6

10.0

12.6

79%

Niewielkie, rozproszone systemy komercyjne

1.8

12.0

13.8

87%

Gospodarstwa domowe

0.8

30.0

30.8

97%

Transport

0.7

6.0

6.7

90%

Schładzacze stosowane w klimatyzacji

0.7

12.0

12.7

94%

Inne małe systemy hermetyczne

0.3

12.0

12.3

98%

SUMA EMISJI

28.2

144.0

172.2

84%

Roczna emisja gazów cieplarnianych w UE (w mln ton ekwiwalentu CO2). Bezpośrednie emisje HFC HEAP, R.D. Refrigeration and air conditioning - the response to climate change. IIR Bulletin 2001-5.

Powstanie ogólnoeuropejskie wielojęzyczne centrum szkoleń on-line obejmujące wszystkie kraje uczestniczące w projekcie. Zostanie stworzona możliwość akredytacji dla specjalistów w zakresie redukcji wycieków.

Obecnie projekt REAL-SKILLS-EUROPE wchodzi w fazę testowania przygotowanych materiałów. Miło nam poinformować, że KFCh zostało powierzone pilotowanie tej części programu, co świadczy o uznaniu wysokich kompetencji firm tworzących Forum jak również solidności KFCh.

Na początku 2011 r. KFCh zorganizuje w Warszawie spotkanie robocze partnerów projektu REAL-SKILLS-EUROPE - czołowych europejskich organizacji z branży chłodniczej z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Grecji i Estonii.