Aktualności | 2011-01-17
Konferencja: Ochrona środowiska w Europie

Konferencja: Ochrona środowiska w Europie

SOER 2010 jest flagowym raportem EAŚ. Stanowi kompleksową ocenę stanu środowiska Europy i zachodzących w nim zmian przedstawioną w ujęciu przyczynowo-skutkowym. Merytoryczna prezentacja ocen zawartych w raporcie w sposób istotny odbiega od klasycznego ujmowania problemów dotyczących środowiska.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także dwa krajowe raporty o stanie środowiska: „Raport o stanie środowiska w Polsce 2008” oraz „Krajowy raport mozaikowy. Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007”, opracowane przez Główny Inspektorat oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.