Aktualności | 2011-01-11
W Uniejowie powstanie elektrociepłownia hybrydowa

W Uniejowie powstanie elektrociepłownia hybrydowa

"Podstawowym celem budowy elektrociepłowni jest zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącego potencjału wód geotermalnych, przez wykorzystanie ich w okresie letnim do produkcji energii elektrycznej" - poinformował PAP prezes Geotermii Uniejów Jacek Kurpik.

W ramach inwestycji zakłada się także wybudowanie brykietowni, przetwarzającej na suchy brykiet słomę i trociny z wydajnością do 2 ton na godzinę. Spodziewana produkcja energii elektrycznej ma wynieść 2100 MWh. 12 mln zł na inwestycję gmina Uniejów pozyskała z funduszy unijnych, a zakończenie przedsięwzięcia planuje się na koniec 2012 roku.
W Uniejowie działać ma także Centrum Odnawianych Źródeł Energii (OZE). Miejscowa Geotermia i władze gminy będą współpracować przy realizacji tego projektu m.in. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Politechniką Łódzką.

Uniejowskie Centrum OZE ma służyć promocji i popularyzacji odnawialnych źródeł energii. Ma także prowadzić działalność dydaktyczną dotyczącą rozwoju OZE w Polsce, a szczególnie w województwie łódzkim. Projekt zakłada współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorcami oraz organizacjami turystycznymi. Planowane jest zorganizowanie punktu edukacyjno-konsultacyjnego ds. wdrażania i realizacji projektów związanych z OZE.

Działalność Centrum adresowana ma być do młodzieży szkolnej i akademickiej, naukowców, władz samorządowych, producentów i użytkowników korzystających z alternatywnych źródeł energii. Projekt zakłada także m.in. przygotowanie materiałów edukacyjnych czy stworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego OZE.

W Uniejowie w pobliżu trzech fontann z wodą geotermalną powstaną plansze edukacyjne, tematycznie związane z wydobywaniem takich wód oraz ich gospodarczym wykorzystaniem. Plansze edukacyjne o energetyce wiatrowej powstaną natomiast w pobliżu turbin wiatrowych działających na terenie powiatu poddębickiego. Na "Szlaku Odnawialnych Źródeł Energii" znajdzie się również elektrownia wodna w Łyszkowicach na Zbiorniku Jeziorsko.
Pod Uniejowem zalegają podziemne, niskozmineralizowane wody o temperaturze do 700 C. Ich złoża odkryto w 1978 roku w trakcie poszukiwań złóż ropy i gazu. Eksploatację wód termalnych rozpoczęła jednak dopiero w 2001 roku spółka Geotermia Uniejów, założona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz gminę Uniejów.

Gorące wody postanowiono wykorzystać do celów leczniczych (balneologii), rekreacji, sportu i ogrzewania miasta. Początkowo wykorzystywane były głównie jako źródło ciepła do ogrzewania budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych. Władze gminy postanowiły uczynić z gorących solanek podziemnych także atrakcję turystyczną i od 2008 roku wokół uniejowskiego zamku działa kompleks turystyczno-rekreacyjny "Termy Uniejów".

Źródło:PAP