Aktualności | 2011-01-07
Żywność dla najuboższych

Żywność dla najuboższych

Oferty przetargowe złożyło 48 przedsiębiorców, w tym 7 z innych krajów UE (Włochy, Francja, Litwa, Bułgaria). Z 22 przedsiębiorcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty Agencja podpisze umowy na dostawy do organizacji charytatywnych gotowych artykułów spożywczych. Przedsiębiorcy będą realizować dostawy artykułów spożywczych w zamian za zboża i odtłuszczone mleko w proszku z zapasów interwencyjnych. Będzie to 21 różnych artykułów spożywczych z 2 grup asortymentowych (zbożowe i mleczne). Łączna ilość artykułów spożywczych przewidzianych do dostarczenia do organizacji charytatywnych w 2011 r. wynosi ok. 138 tys. t. Jest to ilość większa niż w 2010 r. i największa od początku realizacji programu w Polsce.

Artykuły spożywcze będą dostarczane w okresie od marca do grudnia 2011 r. do magazynów uprawnionych organizacji charytatywnych tj.: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Organizacje będą dystrybuować otrzymane artykuły na terenie całego kraju za pośrednictwem swoich placówek. Według szacunków organizacji charytatywnych pomoc żywnościową otrzyma ok. 4 mln osób najuboższych.

Polska uczestniczy w programie „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” od 2004 r. W 2011 r. w programie pomocy żywnościowej uczestniczy 20 państw członkowskich UE, dla których Komisja Europejska przeznaczyła towary żywnościowe z zapasów interwencyjnych (zboża, odtłuszczone mleko w proszku) oraz środki finansowe o łącznej wartości 480 mln Euro. Wartość towarów żywnościowych i środków finansowych przeznaczonych dla Polski wynosi 75,3 mln euro. Wyższą kwotę niż dla Polski Komisja Europejska przyznała tylko Włochom.

Źródło: ARR