Aktualności | 2011-01-07
Przedsiębiorcy chętniej zmieniają sprzedawców energii

Przedsiębiorcy chętniej zmieniają sprzedawców energii

W stosunku do 2009 roku liczba odbiorców przemysłowych, którzy zdecydowali na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w ubiegłym roku wzrosła o ponad 350%.

Liczba odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy zdecydowali się skorzystać z prawa do zmiany sprzedawcy w tym samym okresie nie uległa znaczącej zmianie – zwiększyła się w stosunku do zeszłego roku jedynie o 16,1%. Oznacza to, że do tej pory z usług tzw. sprzedawcy z urzędu zrezygnowało 1233 odbiorców tzw. grupy taryfowej G.

Źródło: www.cire.pl