Aktualności | 2010-12-23
Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne

Tematyka tegorocznej konferencji skoncentrowana była na kwestiach dotyczących europejskiego rynku energetycznego. Uczestnicy spotkania rozmawiali o przemyśle i energetyce podczas czterech sesji tematycznych.

W panelu poświęconym odnawialnym źródłom energii, inteligentnym systemom elektroenergetycznym oraz problematyce związanej z rynkiem gazu wziął udział wiceminister Bernard Błaszczyk. Zaproszeni do dyskusji eksperci poruszyli kwestie dotyczące wpływu niskoemisyjnych, rozproszonych źródeł energii na sieci przesyłowe i bezpieczeństwo dostaw. Rozmawiano też o rzeczywistych kosztach rozwoju najnowszych technologii oraz możliwościach ich integracji z obecnym systemem energetycznym.

Tematyka pozostałych sesji dotyczyła, m.in. mechanizmów prawnych rządzących regionalnym rynkiem energetycznym. Poruszono kwestie związane z bezpieczeństwem dostaw i planowaniem strategicznym, monitoringiem i integracją rynku oraz możliwymi fuzjami i przejęciami.

Podczas kolejnej debaty, w kontekście systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, omówiona była problematyka planowania systemu operacyjnego, rozdzielności działalności dystrybucyjnej oraz połączeń transgranicznych i związanych z nimi handlem oraz taryfami.

Konferencję Power Ring 2010 zakończyła dyskusja poświęcona europejskim regulacjom rynkowym, funkcjonującym zachętom dla inwestorów, międzynarodowej koordynacji i współpracy na rynku energetycznym oraz przyszłym inwestycjom w infrastrukturze oraz wizjonerskim pomysłom na nowoczesne systemy energetyczne.

Organizatorem konferencji była Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl