Aktualności | 2010-12-23
Konkurs w Białymstoku

Konkurs w Białymstoku

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku. Pomysłodawcą oraz Sponsorem Głównym jest firma Kinga sp. z o.o. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Białegostoku.

Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 1 grudnia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r. Prace należy dostarczyć do dnia 29 kwietnia 2011 r. na adres Sponsora Głównego, tj. Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6C; 15-111 Białystok z dopiskiem: Dział Marketingu. O przyjęciu prac decyduje data stempla pocztowego.