Aktualności | 2010-12-23
Puławy kupiły od Ciechu gdańskie Fosfory

Puławy kupiły od Ciechu gdańskie Fosfory

Zgodnie z zapisami umowy prognozowana cena netto za sprzedawany pakiet udziałów w Fosforach wyniesie ok. 107 mln zł. Dodatkowo puławska Spółka zobowiązana będzie do spłaty sumy pożyczek udzielonych przez Ciech SA spółkom Grupy Fosfory w wysokości wynoszącej obecnie 120,6 mln zł. Ostateczna cena będzie ustalona w momencie zamknięcia transakcji, po spełnieniu wszystkich warunków, w tym uzyskaniu zgód korporacyjnych i zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakupem gdańskiej spółki zainteresowane było, oprócz puławskich Azotów, jeszcze pięć innych podmioty krajowych i zagranicznych, w tym tarnowskie Azoty. Zawarta transakcja jest bardzo korzystna dla obu stron umowy. Puławy zyskują w GZNF Fosfory producenta nawozów fosforowych oraz dystrybutora soli potasowych, czyli głównych składników nawozowych, których same nie wytwarzają. Stwarza to im możliwość tańszego oferowania nawozów wieloskładnikowych. Istotną częścią aktywów Fosforów jest własne nabrzeże portowe, dające możliwość samodzielnego importu surowców i eksportu produktów oraz poprawy kosztowej efektywnośi swojej logistyki. Można szacować, że przychody ZA „Puławy” po przejęciu „Fosforów” i uruchomieniu nowych produkcji rodzajów nawozów sięgną w roku obliczeniowym 2010/2011 r. nawet 2700 mln zł (w 2009/2010 – było to 2055 mln zł). Przez ostatnie 9 lat (za wyjątkiem 2009 r.) Fosfory zawsze generowały zyski. Ich przychody kształtowały się na poziomie 280 mln zł rocznie. Fosfory są firmą z ponad dziewięćdziesioletnimi tradycjami. Produkują nawozy sztuczne fosforowo-potasowe (PK agrafosek), azotowo-fosforowo-potasowe (NPK amofosek i amofosmag), kwas siarkowy i wodorosiarczyn sodu, a także świadczą usługi przeładunkowe i magazynowe. W Zakładach pracuje 394 osoby. Od 1995 r. wchodziły w skład Grupy Ciech. Po zawarciu tej transakcji (oraz po sprzedaży działki przy ulicy Powązkowskiej w Warszawie oraz udziałów w towarzystwie ubezpieczeniowym PTU) Ciech uzyskał środki niezbędne do zaspokojenia banków kredytujących Grupę a przygotowaną nową emisję akcji przeznaczyć na inwestycje.

Źródło: Inf. własna (AJS), 16 grudnia 2010 r.

Rzeczpospolita, 17 grudnia 2010 r.

Puls Biznesu, 17 grudnia 2010 r.