Aktualności | 2010-12-20
Olimpiady Dziennikarzy ,"Fakty i mity o żywności i żywieniu"

Olimpiady Dziennikarzy ,"Fakty i mity o żywności i żywieniu"

Celem Olimpiady jest przedstawienie i obalenie wielu najbardziej popularnych mitów dotyczących zarówno bezpieczeństwa i jakości żywności, jak i złych nawyków żywieniowych. Patronat honorowy nad projektem objął Główny Inspektor Sanitarny.

Mimo iż oferta hurtowni MAKRO Cash & Carry jest adresowana głównie do profesjonalnych klientów z branży hotelarsko-gastronomicznej, handlowej oraz klientów z sektora usług, firm i instytucji, firma zamierza wesprzeć ideę zdrowego odżywiania także wśród szerszej grupy odbiorców.

Olimpiada „Fakty i mity o żywności i żywieniu”, są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie konsumentów tematyką zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia. Wiemy jak ważna jest edukacja w tym zakresie, dlatego, poprzez partnerstwo w takich projektach, chcemy promować zasady prawidłowego odżywiania i kształtować świadomość użytkowników mediów – mówi Uwe Hoelzer, Prezes MAKRO Cash & Carry.

Małgorzata Niepokulczycka, Prezes Federacji Konsumentów, współorganizatora warsztatów zaznaczyła: Wspólna inicjatywa organizacji konsumentów i organizacji producentów, mająca na celu podniesienie wiedzy, co do zasad, jakie rządzą produkcją i obrotem najczęściej kupowanych dóbr, to doskonały przykład współdziałania dla dobra publicznego.

Podczas warsztatów przygotowujących do Olimpiady, uczestnicy dowiedzą się między innymi: czy stosowane dodatki do żywności są bezpieczne, jakie informacje powinny być umieszczone na opakowaniach żywności i czy procesy technologiczne wpływają na jakość żywności. Każdy warsztat będzie składał się z dwóch części: wykładu dotyczącego faktów i mitów o żywności oraz części praktycznej - wspólnego gotowania pod okiem szefa kuchni Makro HoReCa i ekspertów zewnętrznych.