Aktualności | 2010-12-17
Chcą ograniczyć wypadki na Warmii i Mazurach

Chcą  ograniczyć wypadki na Warmii i Mazurach

Podczas spotkania omówiono udział członków stowarzyszenia w działaniach promocyjnych realizowanych przez OIP Olsztyn, w tym: propagowanie w szkołach pakietu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” opracowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP), udział w kampaniach informacyjno-prewencyjnych „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”, „Czas pracy a wypadki drogowe”, w programie informacyjno-prewencyjnym wspomagającym działania kontrolne „Bezpieczeństwo pracy przy maszynach do obróbki plastycznej”, kampanii informacyjnej „Poznaj swoje prawa w pracy” i innych.

OSPSBHP w Olsztynie będzie również organizował wystawy plakatów CIOP w takich miejscach, jak urzędy miast, szkoły, zakłady pracy. Zamierza kontynuować współpracę ze szkołami podstawowymi w zakresie organizacji konkursów plastycznych. Wznowi współpracę z innymi oddziałami OSPSBHP, polegającą m.in. na prezentacji dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy.