Aktualności | 2010-12-16
Zapowiedź 7 Międzynarodowego Sympozjum "Mobile Mapping Technology 2011"

Zapowiedź  7 Międzynarodowego Sympozjum "Mobile Mapping Technology 2011"

Głównym celem konferencji jest stworzenie możliwości dyskusji nad zastosowaniem najnowszych technologii związanych z mobilnym mapowaniem oraz wymiana doświadczeń na tym polu. Istotne jest również promowanie badań wspierających rozwój i upowszechnianie tych technologii.

Proponowane przez organizatorów tematy wystąpień są związane z wieloma dziedzinami nauki, technologii i kultury, które czerpią z możliwości mobilnego mapowania. Celem takiego współdziałania jest sprawienie by w najbliższej przyszłości nasze życie stało się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

Wstępna lista tematów poruszanych na konferencji:

* Integracja 3D produktów mobilnego mapowania ze środowiskiem GIS

* Algorytmy integracji danych z różnych sensorów

* Automatyczna i półautomatyczna segmentacja obrazów

* Georeferencja wprost

* Estymacja i optymalizacja algorytmów

* Ekstrakcja/rozpoznawanie

* Przetwarzanie sekwencyjne obrazów

* Duże zestawy danych: zarządzanie, narzędzia zapytań i transmisja

* Systemy mapujące LIDAR i SAR

* Zastosowanie systemów mapujących

* Technologia Mobilnego Mapowania (składowe systemu, platformy, itd.)

* Nawigacja samochodowa oraz systemy nawigacji pieszych

* Kalibracja sensorów (orientacja, integracja, niezawodność)

* Techniki bezprzewodowego pozycjonowania

Więcej informacji na stronie: www.mmtcracow2011.pl