Aktualności | 2010-12-16
Relacja z 9 Krajowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania ESRI

Relacja z 9 Krajowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania ESRI

Prezes Esri Polska, Lech Nowogrodzki witając ponad 500 przybyłych gości, nawiązując do motta Konferencji „Wszyscy tworzymy GIS” - zachęcił jej uczestników do jak najszerszego dzielenia się doświadczeniami z zastosowań GIS, które w przyszłości mogłoby zaowocować nowymi projektami. Zapewnił także, że firma dołoży wszelkich starań aby wspomóc obecnych, a także przyszłych użytkowników oprogramowania Esri w nowych wdrożeniach.

Wojciech Gawecki, Senior Business Development Manager Esri Inc., nakreślił kierunki rozwoju oprogramowania Esri. Na wstępie wymienił wyzwania, czyli m.in. zmiany klimatyczne, ubóstwo, zarządzanie zasobami naturalnymi, klęski żywiołowe, urbanizacja. Gawecki zaprezentował główne tendencje w GIS, w tym integrację obrazów i GIS oraz rozwój bogatych aplikacji internetowych. Dużo uwagi poświęcił nowym funkcjonalnościom ArcGIS 10, m.in. przetwarzaniu w tle, usprawnionemu modelowaniu i edycji, tworzeniu inteligentnych elementów map. Wspomniał także o ulepszonych analizach przestrzennych i sieciowych, trójwymiarowym GIS-ie oraz rozwiązaniach mobilnych.

W sesji plenarnej zostało zaprezentowanych jeszcze 9 wystąpień. Pierwszy dzień Konferencji zakończył uroczysty wieczorny bankiet, na którym świętowano 15-lecie istnienia firmy Esri Polska. W ramach obchodów okrągłej rocznicy został zaprezentowany krótki film stworzony specjalnie na te okazję, ukazujący zarówno historię firmy, jak i jej plany na przyszłość.

W drugim dniu Konferencji przewidziano 4 równoległe sesje tematyczne – Administracja Publiczna, Ochrona Środowiska, Zarządzanie Infrastrukturą, Bezpieczeństwo Publiczne i Wojsko. W poszczególnych blokach tematycznych zostało zaprezentowanych 12 referatów (a w Bezpieczeństwie Publicznym i Wojsku 13). Specyfika wykorzystania GIS-u w różnych branżach, a także różnorodność korzystania z funkcjonalności oprogramowania Esri pozwoliła uczestnikom Konferencji na zapoznanie się z bardzo szerokim spektrum zastosowań.

Treść prezentacji jest dostępna na stronie Konferencji:

http://esripolska.com.pl/d.263.IX__Krajowa_Konferencja_Uzytkownikow_Oprogramowania_ESRI_Program.html

Źródło: Biuletyn e-INFO (miesięcznik rozsyłany pocztą elektroniczną)

www.esripolska.com.pl