Aktualności | 2010-12-15
Dzień pracownika służby bhp

Dzień pracownika służby bhp

Głosując nad datą brali pod uwagę cztery propozycje: 9–11 kwietnia (Kongres Bezpieczeństwa Pracy w Warszawie w 1938 r.), 28 kwietnia (obchodzony już oficjalnie Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, znany też jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych), 19 września (tego dnia w 1953 r. weszła w życie uchwała nr 592 Prezydium Rządu PRL z 1 sierpnia 1953 r. w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, powołująca służbę bhp), 14 grudnia (początek I Zjazdu Inżynierów Bezpieczeństwa Pracy w 1933 r.). Najwięcej głosów uzyskał 19 września. Teraz przed stowarzyszeniem stoi zadanie, żeby do obchodów tego dnia przekonać inne organizacje behapowskie, behapowców niezrzeszonych oraz władze państwowe.

Delegaci przegłosowali poprawki do statutu stowarzyszenia. Poprawki, nad którymi pracowała uprzednio komisja powołana przez zarząd główny OSPSBHP i które były opiniowane przez zarządy oddziałów stowarzyszenia, usprawnią pracę stowarzyszenia, ułatwią podejmowanie decyzji, wpłyną na mobilność władz ogólnopolskich i regionalnych, poprawią finansowanie różnych działań podejmowanych przez zarząd główny.

Korespondencja ze zjazdu w styczniowym numerze miesięcznika Atest – Ochrona Pracy.