Aktualności | 2010-12-15
Unia pomoże skutecznie informować o jakości żywności

Unia pomoże skutecznie informować o jakości żywności

Pakiet środków dotyczących jakości obejmuje:

* wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie programów zapewniania jakości produktów rolnych, w którym w sposób spójny uściślono programy unijne za pomocą następujących rozwiązań: ulepszenie programu chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (CHNP i CHOG); przegląd systemu tradycyjnych gwarantowanych specjalności (GTS) i ustanowienie nowych określeń jakości stosowanych nieobowiązkowo, np. „chów wybiegowy” albo „pierwsze tłoczenie na zimno”.

* wniosek dotyczący sprawniejszego przyjmowania przez Komisję norm handlowych, w tym uprawnienia do rozszerzenia oznakowania ze wskazaniem miejsca produkcji rolnej zgodnie ze specyfiką każdego sektora rolnego;

* nowe wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla dobrowolnych systemów certyfikacji oraz oznakowywania produktów wykorzystujących produkty posiadające oznaczenia geograficzne jako składniki.

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce