Aktualności | 2010-12-15
GMO - w trosce o globalny głód

GMO - w trosce o globalny głód

W rozprawie podkreślono, że obecnie ponad miliard ludzi na świecie jest niedożywionych, co wymaga "pilnego rozwoju nowych systemów i technologii rolnych". Jest to tym pilniejsze - uważają badacze - ze względu na skutki przewidywanych zmian klimatycznych na świecie i redukcji zasobów wody dla rolnictwa. Ponadto zwrócono uwagę na to, że obecne praktyki rolne nie są elementem zrównoważonego rozwoju, o czym świadczy ogromna utrata terenów pod uprawy oraz stosowanie "niedopuszczalnych ilości pestycydów prawie na całym świecie". W świetle tej sytuacji - uznali naukowcy - właściwe zastosowanie inżynierii genetycznej i innych nowoczesnych technik molekularnych w rolnictwie przyczynia się do sprostania wyzwaniom. Nie ma - podkreślili - nic groźnego w stosowaniu inżynierii genetycznej w celu poprawy upraw.

Jednak oświadczenie pro-GMO nie może być rozważane jako oficjalne stanowisko Stolicy Apostolskiej. Przedstawia jedynie aprobatę Watykanu na łagodzenie przepisów i propagowanie wykorzystania upraw transgenicznych

(redakcja „Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego”)