Aktualności | 2010-12-13
Protest weterynarzy sparaliżuje branżę mięsną

Protest weterynarzy sparaliżuje branżę mięsną

Oznacza to paraliż branży mięsnej od 1 stycznia 2011 roku. Weterynarze nie będą badać zwierząt i wystawiać świadectw zdrowia. Zostanie wstrzymany handel mięsem i funkcjonowanie zakładów mięsnych.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna swoją decyzję uzasadnia następująco: „Otrzymywane wynagrodzenie za wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii czynności nie pokrywa nakładu pracy i kosztów materialnych zużywanych w związku z ich wykonywaniem. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej nie pozostają w żadnej relacji do konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji i konieczności posługiwania się w działaniu wysoce specjalistyczną wiedzą. Wynagrodzenie otrzymywane w ramach pełnienia obowiązków służbowych zdecydowanie rozmija się z odpowiedzialnością nałożoną przepisami prawa unijnego i krajowego na pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Próby burzenia istniejących, sprawdzonych i dobrze funkcjonujących struktur Inspekcji Weterynaryjnej w imię realizacji doraźnych i nie służących poprawie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt celów są szkodliwe społecznie i nieodpowiedzialne.”