Aktualności | 2010-12-09
Nowe publikacje w Geodesia et Descriptio Terrarum

Nowe publikacje w Geodesia et Descriptio Terrarum

W poszczególnych zeszytach opublikowano następujące prace:

Nr 8(1) 2009:

Katarzyna Galant „Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji obiektów wielocechowych w analizie warunków gospodarowania na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego”

Marek Trojanowicz „Ocena dokładności globalnych modeli geopotencjału EGM96 i EGM08 na obszarze Dolnego Śląska”

Kamil Kowalczyk „Dane niwelacyjne w badaniu pionowych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski”

Małgorzata Akińcza, Teresa Dzikowska „Wojewódzki system informacji przestrzennej a rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego”

Nr 8(2) 2009:

Stanisław Harasimowicz, Jarosław Janus „Optymalny przydział gruntów do gospodarstw na tle stref różnic odległości z siedlisk do działek”

Izabela Karsznia „Modelowanie procesu generalizacji”

Edward Sawiłow „Analiza wybranych metod modelowania wartości katastralnych nieruchomości”

Edward Nowak, Joanna Nowak „Modelowanie 3D na podstawie fotografii amatorskich”

Tomasz Hadaś, Jarosław Bosy „Niwelacja satelitarna GNSS z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS”

Nr 8(3) 2009:

Monika Sienkiewicz „Możliwości wykorzystania mobilnych technologii do pozyskiwania geo-danych w czasie rzeczywistym z pomiarów geodezyjnych”

Ewa Sudoł „Wykorzystanie pomiarów niwelacyjnych w modelowaniu warunków górniczo-geologicznych na obszarze LGOM”

Robert Łuczyński „Technologiczne i prawne aspekty wznawiania oraz ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych”

Nr 8(4) 2009:

Małgorzata Mendela „Opracowanie rezultatów obserwacji względnych przemieszczeń bloków skorupowych za pomocą szczelinomierza TM-71”

Agnieszka Bieda „Wycena w rachunkowości”

Justyna Mołdoch „Dynamika rynku nieruchomości a określanie ryzyka kredytowego”

Adam Łyszkowicz „Oszacowanie dokładności quasi-geoidy z modelu EGM08 na obszarze Polski”

Źródło: http://www.aqua.ar.wroc.pl/acta/pl/main.php?p=8&sub=10&act=31&s=4&lang=pl