Aktualności | 2010-12-06
3,7 mln zł na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice MYSŁAW

3,7 mln zł na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice MYSŁAW

Pieniądze zostaną przeznaczone na działalność podstawową. Dalszym krokiem jest restrukturyzacja zakładów, w której czynny udział weźmie ARP SA. Obecnie ZM MYSŁAW zatrudniają ponad 250 osób, a obroty w 2009 roku wyniosły ok. 127 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Pomoc indywidualna na ratowanie udzielana przez ARP SA ma służyć poprawie płynności finansowej przedsiębiorcy. Udzielana jest maksymalnie na okres sześciu miesięcy i może mieć formę pożyczki lub poręczenia. Adresowana jest do dużych przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, mających problemy z pozyskaniem tradycyjnego finansowania bankowego.

(źródło: www.arp.com.pl) MBD