Aktualności | 2010-12-03
Eko-efektywności systemów chłodniczych dla supermarketów

Eko-efektywności systemów chłodniczych dla supermarketów

Odkąd UE zobowiązała się do ograniczenia o 20% emisji gazów cieplarnianych, sprzedawcy detaliczni żywności zostali zmuszeni do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Aktywnie im w tym pomagają członkowie EPEE, gdyż wiedzą, jaki wpływ na środowisko naturalne mają ich produkty. Chłodnictwo jest wyraźnie częścią całościowego rozwiązania, ponieważ odpowiada za co najmniej 50% zużycie energii w supermarketach.

Badanie efektywności ekologicznej w systemach chłodniczych w supermarketach, przeprowadzone przez brytyjskich konsultantów środowiska SKM Enviros a zlecone przez EPEE, ocenia i porównuje w każdym przypadku obecną i przyszłą skuteczność technologii chłodniczych w supermarketach, zarówno pod względem ich wpływu finansowego, jak i środowiskowego w skali globalnej cyklu życia. To pokazuje, że wydajność energetyczna jest kluczem do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z systemów w supermarketach, jakkolwiek zużycie energii stanowi zwykle od 60 do 80% ich całkowitego wpływu na klimat. Andrea Voigt, dyrektor generalny EPEE stwierdziła: "Biorąc pod uwagę tylko czynnik chłodniczy i nie biorąc pod uwagę zużycia energii przez system, a także pomijając inne parametry, np. klimat, to wyciągane wnioski mogą być bardzo mylące i szkodliwe dla środowiska."

Przedstawiając badania efektywności ekologicznej na konferencji Atmosphere, Andrea stwierdziła: "Oczywiście nie ma uniwersalnego czynnika chłodniczego. Aby zmniejszyć całkowity wpływ na klimat, podwyższyć efektywność energetyczną systemów chłodniczych w supermarketach, należy zacząć natychmiast redukować bezpośrednią emisję przez poprawę szczelności instalacji i korzystanie w miarę możliwości z czynników chłodniczych o niższych GWP, jak również podnieść bezpieczeństwo i niezawodność przez odpowiedni wybór technologii dostosowanej do danej aplikacji."

Biorąc pod uwagę wyniki tych badań, EPEE wymaga całościowego podejścia do czynników chłodniczych, biorąc pod uwagę pojęcie efektywności ekologicznej, swobodnego wyboru czynnika i konieczności priorytetowego potraktowania efektywności energetycznej.

Więcej informacji na temat badań dotyczących efektywności ekologicznej w systemach chłodniczych dla supermarketów przedstawiono na EPEE-Asercom Sympozjum w dniu 12 października br. w czasie Targów Chillventa w Norymberdze. Zaprezentowane wyniki są obecnie powszechnie dostępne na stronach internetowych EPEE.