Aktualności | 2010-12-02
Konferencja nt własności intelektualnej

Konferencja nt  własności intelektualnej

Przewidziano trzy bloki tematyczne:

- Wykorzystanie własności intelektualnej do budowania wartości i efektywności firmy

- Ochrona i strategie prawne zarządzania IP w przedsiębiorstwie

- Finansowe i podatkowe aspekty zarządzania IP w firmie

Miejsce spotkania: Sala Notowań GPW w Warszawie.