Aktualności | 2010-12-01
Polska pełnoprawnym członkiem Agencji Energii Jądrowej OECD

Polska pełnoprawnym członkiem Agencji Energii Jądrowej OECD

Jak podkreśliła, niezwykle ważnym zadaniem stojącym przed Polską będzie stworzenie odpowiedniej infrastruktury prawnej, naukowej i instytucjonalnej, w oparciu o którą będzie funkcjonował sektor jądrowy. Wiceminister Trojanowska wyraziła także przekonanie, że Polska będzie nie tylko beneficjentem NEA, ale także wniesie ważny wkład w jej prace.

Nuclear Energy Agency została utworzona 20 grudnia 1957 r. jako Europejska Agencja Energii Jądrowej przez 17 państw europejskich należących ówcześnie do OEEC (poprzedniczki OECD) oraz USA jako państwo stowarzyszone. Po przystąpieniu Japonii w 1972 r. zmodyfikowano nazwę Agencji, która przybrała formę „Agencja Energii Jądrowej” (NEA). Obecnie do NEA należy 28 krajów: Niemcy, Austria, Belgia, Dania, Hiszpania, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Islandia, Włochy, Luksemburg, Norwegia, Holandia, Portugalia, Słowacja, Czechy, Wielka Brytania, Szwecja, Szwajcaria, Kanada, USA, Meksyk, Turcja, Japonia, Korea i Australia. Kraje te produkują 85% energii jądrowej wytwarzanej w świecie.

Źródło: www.mg.gov.pl