Aktualności | 2010-11-29
Liderzy bezpiecznej pracy w kopalniach węgla kamiennego

Liderzy bezpiecznej pracy w kopalniach węgla kamiennego

– Badaliśmy w szczególności znajomość: ustawy z 4 lutego 1994 r.– Prawo geologiczne i górnicze oraz jej przepisów wykonawczych, a także kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy na ogół dobrze radzili sobie z pytaniami. Do finału zakwalifikowało się 10 osób z najwyższą liczbą punktów – podkreślił Janusz Malinga, dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG, przewodniczący Komisji Konkursowej.

– Po raz drugi uczestniczyłem w tym konkursie. W ubiegłym roku zająłem drugie miejsce. Teraz jestem pierwszy. Mam wrażenie, że pytania są coraz trudniejsze – stwierdził Dariusz Węgrzynowicz.

– To trudna kopalnia i cieszy, że właśnie w niej pracuje zwycięzca konkursu wiedzy o bhp. Poziom przygotowania tegorocznych uczestników był wysoki. Podnoszenie kwalifikacji i znajomość przepisów trudno wymierzyć, choć ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa górników. Wśród laureatów powtarza się z roku na roku kilka nazwisk – powiedział Wojciech Magiera, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, wręczając finalistom pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Na liderów bezpiecznej pracy czekają także nagrody ufundowane przez ich pracodawców: 10 000 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 7500 zł za drugie miejsce, 3000 zł za trzecie miejsce oraz po 1000 zł za miejsca od czwartego do dziesiątego.