Aktualności | 2010-11-29
Promocja polskich produktów a fundusze promocji

Promocja polskich produktów a fundusze promocji

Jak wygląda promocja polskich produktów - o tym dyskutowano podczas konferencji 23 listopada 2010 r. w Warszawie. Spotkanie zorganizowali Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Emanuel Jankowski z Komisji Europejskiej skupił się na unijnym wsparciu dla promocji artykułów rolnych oraz ich mechanizmach. Maciej Obuchowicz – dyrektor U-boot Sp. z o.o. przedstawił skuteczne metody promocji żywności oraz oczekiwania i efekty jakie ma ona przynieść. Bohdan Pawłowicz z Agencji Pawłowicz i Partnerzy – twórca kampanii „Pij mleko! Będziesz wielki” skupił się na kampaniach społecznych i efektywnym sposobie modelowania postaw społecznych. Ostatnie wystąpienie należało do Ivany Bilkovy, dyrektor Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego „CzechTourism”, która przedstawiła nowy pomysł na promocję kuchni czeskiej w Polsce „Czech Specials – wędrujący knedliczek”. Konferencję zakończyła burzliwa debata na temat promocji polskich produktów rolno-spożywczych, z której wniosek jest jeden – warto promować dobrą polską żywność i edukować konsumentów.

Materiały z konferencji są do wglądu w redakcji miesięcznika „Gospodarka Mięsna”.