Aktualności | 2010-11-29
Bądźmy WODOODPORNI

Bądźmy WODOODPORNI

Program ma na celu szeroką promocję, rozpowszechnienie i realizację nowego pomysłu na rzecz ograniczania negatywnych skutków powodzi, którego głównymi składnikami jest planowanie, wyobraźnia i profilaktyka. Adresaci programu „Bądźmy wodoodporni” dowiedzą się jak ogromne znaczenie ma w zakresie bezpieczeństwa powodziowego właściwe planowanie, przeciwpowodziowa prewencja przestrzenna oraz wodoodporne projektowanie budynków. Poznają tym samym tajniki wodoodpornej infrastruktury i niekonwencjonalne metody walki z wielką wodą, które mogą okazać się decydującym czynnikiem bezpieczeństwa w sytuacji, gdy inne systemy przeciwpowodziowe nie zdadzą egzaminu.

Najważniejszą intencją programu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenach zwiększonego ryzyka powodziowego oraz edukacja, budowanie świadomości i zachęcenie użytkowników zagrożonych obszarów do podjęcia starań na rzecz zabezpieczania we właściwy sposób swojego mienia przed ryzykiem wystąpienia powodzi w myśl zasady „najlepiej bronić się na własnym podwórku”.

RZGW we Wrocławiu planuje również zaprosić do wsparcia programu „Bądźmy WODOODPORNI” instytucje merytorycznie zajmujące się m.in. ochroną przeciwpowodziową, planowaniem, nowymi technologiami, a także media celem nadania tej inicjatywie szerszego wymiaru i ogólnopolskiego zasięgu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!!!

Więcej informacji udziela:

Magdalena Łońska

Rzecznik Prasowy

tel. 71-33-78-809 kom. 605-953-604

email: magdalena.lonska@wroclaw.rzgw.gov.pl