Aktualności | 2010-11-27
Ambasador Pakistanu w SWP

Ambasador Pakistanu w SWP

Ambasador zauważył, iż Pakistan i Polskę łączą kilkudziesięcioletnie wzajemne stosunki handlowe, mimo iż przybierały one różne formy ze względu na zmiany w gospodarce globalnej, a także w Polsce. Podkreślił on też rolę Łodzi jako ważnego ośrodka przemysłu tekstylnego z ogromnym potencjałem naukowo- badawczym i wyższymi szkołami. Wyraził nadzieję, że być może na tym polu może rozwinąć się ścisła współpraca, mogą rozwinąć się kontakty akademickie, szczególnie z Politechniką Łódzką i Wyższą Akademią Sztuk Pięknych.

W Pakistanie głównym ośrodkiem przemysłu tekstylnego jest Faisalabad, a przemysłu skórzanego Sialkor.

Ambasador zwrócił się z prośbą o zachęcenie polskich przedsiębiorców do uczestnictwa w szóstej już edycji EXPO PAKISTAN w Karaczi, która odbędzie się w dniach od 25 do 27 lutego przyszłego roku. EXPO jest największą międzynarodową wystawą w tym regionie.