Aktualności | 2010-11-24
Bhp na budowach - konferencja PIP

Bhp na budowach - konferencja PIP

Głównym tematem konferencji będzie bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Wybrane wykłady:

– Porozumienie w sprawie jednolitego programu bezpieczeństwa na budowach. Inicjatywa na rzecz ograniczania wypadków przy pracy” – Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

– Rola Państwowej Inspekcji Pracy w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy w budownictwie – Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP,

– Zaangażowanie dużych firm budowlanych na rzecz kształtowania bezpiecznego środowiska pracy. Czy polskie budowy muszą być miejscem wysokiego ryzyka? – wystąpienia partnerów kampanii, przedstawicieli firm Warbud S.A. i Skanska S.A.,

– Przygotowanie pracowników do pracy – Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”,

– Poziom szkoleń bhp w ocenie inspekcji pracy – Janusz Niedziółka, okręgowy inspektor pracy w Warszawie.

Konferencja włącza się w dużą kampanię prewencyjną „Szanuj życie!”, prowadzoną przez PIP i mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w budownictwie.