Aktualności | 2010-11-23
Konferencja w Dubrowniku

Konferencja w Dubrowniku

Konferencje ITD.&DC odbywają się co 2 lata. Jej organizatorem był Wydział Technologii Tekstyliów Politechniki w Zagrzebiu. Konferencja była zorganizowana pod patronatem prezydenta Chorwacji prof. Ivo Josipovicza. W komitecie naukowym konferencji Polskę reprezentował prof. dr Ryszard Kozłowski.

Tematykę konferencji zaprezentowano w 7 sekcjach: A.) włókna tekstylne i zaawansowane materiały, B.) produkcja przędz, wyrobów i włóknin, C.) wykończenie i barwienie tekstyliów, D.) technologie odzieżowe, E.) analizy i kontrola jakości, F.) projektowanie i marketing tekstyliów i odzieży i G.) ochrona środowiska i ekologia. W konferencji brali udział włókiennicy z 36 państw. Wygłoszono 78 referatów i przedstawiono 82 postery.