Aktualności | 2010-11-22
Konkurs na najlepszego Społecznego Inspektora Pracy w woj. śląskim

Konkurs na najlepszego Społecznego Inspektora Pracy w woj. śląskim

Bronisław Szczeciński już drugą kadencję jest zakładowym społecznym inspektorem pracy w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Katowicach. Jego postawa, społeczne zaangażowanie oraz potrzeba zwykłej ludzkiej pomocy innym sprawiły, iż drugi raz został zgłoszony do konkursu na Najlepszego Społecznego Inspektora Pracy w województwie śląskim. W ubiegłym roku w konkursie tym zajął I miejsce. 21 października 2010 r. gościnnie w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbył się tegoroczny finał konkursu. Bronisław Szczeciński tym razem też stanął na podium – zajął II miejsce.

W marcu br. B. Szczeciński otrzymał z rąk głównego inspektora pracy odznaczenie „Za zasługi dla ochrony pracy”, a w październiku został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji ds. Ochrony Pracy przy OPZZ na szczeblu centralnym.