Aktualności | 2010-11-18
Emperia Holding SA - wzrost zysku netto o ponad 52%

Emperia Holding SA - wzrost zysku netto o ponad 52%

Wyniki Emperii po trzech kwartałach 2010 r. są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zakończyliśmy proces restrukturyzacji podmiotów wchodzących w skład Grupy i koszty tych działań nie będą już obciążały wyników kolejnych kwartałów. Jesteśmy spokojni o realizację prognozy zarówno na 2010 r. jak i na kolejne lata. Teraz skupiamy się na realizacji założeń strategii rozwoju Grupy Emperia. Pierwszym jej krokiem jest wydzielenie i upublicznienie do końca marca przyszłego roku Grupy Dystrybucyjnej Tradis – mówi Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding SA.

W III kwartale 2010 r. przychody Emperia Holding SA wyniosły 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o 9,7% w stosunku do analogicznego okresu 2009 r.. Zysk netto w III kwartale 2010 r. osiągnął poziom 26,9 mln zł i był wyższy o 36,6% wobec analogicznego okresu 2009 r.

W związku z istotną poprawą zarządzania kapitałem obrotowym, udało nam się zredukować zadłużenie Grupy o ponad 90 mln zł - do poziomu 213,1 mln po 3 kwartałach 2010 r., wobec 304,2 mln w analogicznym okresie 2009 r. Zarówno w Tradisie, jak i dywizji supermarketów dług netto jest praktycznie na poziomie zera. Zadłużenie Grupy wynika głównie z finansowania kredytami bankowymi zakupu nieruchomości. Spodziewamy się dalszej poprawy efektywności w obszarze kapitału zakładowego – dodaje Dariusz Kalinowski, dyrektor finansowy Emperia Holding SA.

Zgodnie z prezentowanymi prognozami finansowymi Emperia Holding SA w 2010 r. osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 6,00 mld zł, czyli o 8,5% więcej niż w 2009 r. W latach kolejnych przychody rok do roku zwiększą się o 18,3% (7,10 mld w 2011 e.) i o 12,7% (8 mld w 2012 r.). Deklarowany zysk netto za 2010 r. wyniesie 89 mln, co oznacza wzrost o 29% względem wyniku z 2009 r. Lata 2011 i 2012 przyniosą zwiększenie zysku netto – o 50% (do poziomu 134 mln zł w 2011 r.) oraz o 28% (do poziomu 172 mln zł w 2012 r.).

Źródło: Emperia Holding SA