Aktualności | 2010-11-12
Najwyższa Jakość dla Grupy Paradyż

Najwyższa Jakość dla Grupy Paradyż

Najwyższa Jakość Quality International 2010 organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: QI Product, QI - Services oraz QI - Order. Grupa Paradyż otrzymała tytuł w kategorii QI - Product - produkt najwyższej jakości. Spośród 300 zgłoszeń, które napłynęły w pierwszym etapie, Kapituła konkursu wyłoniła finalistów na podstawie merytorycznej zawartości przesłanych wniosków. Poza oficjalnymi danymi, bardzo ważną rolę odegrała opinia organizacji biznesowych i gospodarczych, a także instytucji certyfikujących i powołanych ekspertów. Następnie każdy z finalistów został poddany szczegółowej ocenie w zakresie dokonań - według ustalonej punktacji. Finaliści z największą liczbą punktów uzyskali tytuł Najwyższa Jakość Quality International 2010.