Aktualności | 2010-11-15
Żądanie zwrotu euro

Żądanie zwrotu euro

Chodzi o sprawę sprzed 4 lat, kiedy to zdaniem Brukseli Polska źle zarządzała częścią unijnych dotacji z funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Karę wymierzono „ze względu na niedociągnięcia w kontrolach przekrojowych, kontrolach na miejscu oraz ze względu na nieodpowiednie zastosowanie sankcji w odniesieniu do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania i środków rolno-środowiskowych”.

Nieprawidłowości dotyczyły też księgowania zapasów interwencyjnych cukru i zbóż. W sumie grzywna to kwota ponad 16 milionów euro. Resort rolnictwa przyznaje, że do pewnych nieprawidłowości mogło dojść. Podważa jednak wysokość żądanej kwoty.

Eksperci przyznają, że kara jest niewielka, bo i unijny budżet dla polski w latach w latach 2004 – 2006 był mały. Znacznie wyższe kary grożą nam w najbliższych latach, kiedy to Bruksela weźmie pod lupę sposób wydawania znacznie większych pieniędzy w latach 2007 – 13.

Roszczenia pokrywa budżet państwa, chyba że rolnik miał zasądzoną karę.

Bruksela zażądała zwrotu ponad pół miliarda euro nieprawidłowo wydanych dotacji. W najgorszej sytuacji są Grecy, którzy muszą oddać prawie 350 milionów euro.