Aktualności | 2010-11-10
Na rynku zbóż huśtawka cenowa i duże rozbieżności w stawkach

Na rynku zbóż huśtawka cenowa i duże rozbieżności w stawkach

Znacznie lepiej jest z pszenicą paszową. Duży popyt spowodował, że mieszalnie pasz, które miały najniższe stawki podniosły ceny, aby uzupełnić zapasy. Maksymalnie tona kosztuje 660 złotych, z dostawą do portów o 20 złotych więcej.

ZBOŻA PASZOWE

ceny transakcyjne zł/t

pszenica paszowa

-mieszalnie 640-660

-porty 680

pszenżyto

- mieszalnie 550-580

- porty 600-620

Tak wysokie ceny eksportowe wynikają z realizacji wcześniej podpisanych kontraktów.

ŻYTO PASZOWE

ceny transakcyjne zł/t

- gorzelnie 480-530

- mieszalnie 500-550

- porty 600-610

OWIES na giełdach towarowych

ceny transakcyjne zł/t

opałowy 250-300

paszowy 350-500

konsumpcyjny 550