Aktualności | 2010-11-08
Kierowca bez barier

Kierowca bez barier

Według danych fundacji INTEGRACJA w Polsce żyje ponad 6 mln osób niepełnosprawnych. Tylko 16 proc. z pośród nich nie ma problemów z aktywizacją zawodową. Główne problemy osób z niepełnosprawnością w Polsce to: bariery architektoniczne, brak pracy, problemy finansowe, problemy transportowe.

Fundacja INTEGRACJA jest profesjonalną, ogólnokrajową organizacją pozarządową aktywnie działającą na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. INEGRACJA powstała z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, jest on też twórcą magazynu o tej samej nazwie.