Aktualności | 2010-11-08
578,5 mln euro zwrotu z wydatków na WPR

578,5 mln euro zwrotu z wydatków na WPR

Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od następujących państw członkowskich: Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch.

Szczegółowe informacje objaśniające system corocznego rozliczania rachunków znajdują się w nocie MEMO/06/178 oraz w zestawieniu dotyczącym rozsądnego zarządzania budżetem rolnym „Managing the agriculture budget wisely”, dostępnym pod adresem:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf